Girişimsel Radyoloji

Ameliyatsız Ağrısız Tedaviler 

Mikrodalga, Kriyo Ablasyon
Karaciğer kitle ablasyonu dondurma (kriyoablasyon) mikrodalga (ısıtma yakma)
Akciğer Kanseri Kriyoablasyon
Akciğer kanseri mikrodalga ve kriyoablasyon
Meme Kanseri Tanı & Tedavi
Meme kanserinin erken tanı ve ameliyatsız tedavisi girişimsel radyolojik yöntemler
Miyom Embolizasyonu
Uterine-Fibroid-Embolization
Böbrek Kanseri Kriyoablasyon
böbrek kriyoablasyon tedavisi
Radyoembolizasyon
Radyoembolizasyon karaciğer kanseri ameliyatsız tedavisi
Prostat kanseri MR füzyon biyopsi
Prostat kanseri lazer ablasyonu
Karaciğer kanseri
DSM-TAKE kemoembolizasyon, radyoembolizasyon, intraarteriyel tedavi
İğne deliğinden tedaviler
ameliyatsız vucut dışından veya damar içinden minimal invaziv tedaviler
Omurga Kırığı Vertebroplasti
Omurga kırığı çökme ve çimento tedavisi
Damar tıkanıklığı Tedavisi
Anjiografi ve Balon ile damar açılması
Varis Tedavisi (Lazer &Köpük)
Venöz Yetmezlik Doppler Ultrasonografi ve Lazerle Varis Tedavisi, köpük skleroterapi
Daha Fazlasını Göster